Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

V/v thực hiện việc lấy ý kiến và đăng tải dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

(14:49 | 16/10/2017)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   914-STP-XDKTrVB_20171006.pdf