Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh về IUU tại cuộc họp ngày 16/9/2019.

(14:41 | 23/09/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   01-TB-BCDsigned_201909200431055760.pdf  1535_QD-UBNDsigned_201909200431054131.pdf