Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang

(06:33 | 05/08/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   510_TB-VPsigned_201908020136227470.pdf