Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại buổi làm việc với Công ty Intelligent Security Systems, Cộng hòa Liên bang Nga

(22:01 | 26/07/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   487_TB-VPsigned_201907260957266570.pdf