Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp nghe báo cáo chuẩn bị tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

(20:52 | 23/07/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   477_TB-VPsigned_20190723102712340.pdf