Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại Hội nghị chuẩn bị hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang

(09:30 | 09/07/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   854_UBND-KTCNsigned_201907040307193350.pdf