Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh quý I năm 2019

(08:41 | 10/06/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   376_TB-VPsigned_201906030440287920.pdf