Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2019

(14:32 | 27/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   356_TB-VPsigned_201905270737266500.pdf