Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Triển khai 16 bộ luật mới

(08:35 | 27/05/2019)

Ngày 24-5, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố trong tỉnh triển khai 16 bộ luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và Kỳ họp thứ 6. Tham dự tại các điểm cầu tỉnh có đại biểu, báo cáo viên các ban, ngành, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; tại điểm cầu cấp huyện có lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, thành phố, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã, phường, thị trấn, với khoảng 1.600 người.

Các bộ luật mới được triển khai tại hội nghị gồm: Luật Quốc phòng; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Công an nhân dân; Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Đặc xá; Luật Tố cáo; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật Chăn nuôi; Luật Trồng trọt; Luật Cạnh tranh; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Thể dục, thể thao; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi, bổ sung năm 2013, 2014, 2015, 2018); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Việc triển khai nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh, từ đó tổ chức triển khai, đưa các đạo luật mới vào thực tiễn cuộc sống, thi hành đạt hiệu quả. Đồng thời, nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội, quyền con người, quyền công dân, chính sách giáo dục, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phòng, chống tham nhũng, bảo đảm an ninh và hội nhập quốc tế. 


Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, báo cáo viên cấp tỉnh, huyện, thành phố, các tuyên truyền viên cơ sở tổ chức triển khai thi hành luật đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; kịp thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân, bảo đảm luật thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến sâu rộng và tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.    

Thanh Dư