Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019

(10:14 | 14/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   322_TB-VPsigned_201905131003445100.pdf