Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Mít tinh kỷ niệm "65 năm ngày giải phóng An Biên" (25/4/1954 - 25/4/2019)

(14:04 | 19/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   289_TB-VPsigned_201904190641511960.pdf