Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo đính chính hình thức thi môn tin học tại Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 03/4/2019 của UBND tỉnh

(09:44 | 17/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   428_UBND-NCPCsigned_20190412011432200.pdf