Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực cầu Cái Sắn bắc qua kênh Rạch Sỏi Hậu Giang năm 2019

(07:14 | 11/04/2019)

Thông báo điều tiết đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa khu vực cầu Cái Sắn bắc qua kênh Rạch Sỏi Hậu Giang năm 2019


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   VB_han_che_GTT_Cai_San_20190411072320472470.pdf