Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh năm 2018 (họp ngày 24-01-2019)

(07:38 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   745-tbvp_KLTT_hop_BCD_KTTT_2018_201903140223345840.doc