Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tại buổi làm việc với UBND thành phố Rạch Giá về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 02 tháng đầu năm 2019 và giải quyết một số vướng mắc, kiến nghị của địa phương

(06:37 | 08/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   199_TB-VPsigned_201903140917588420.pdf