Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Ý kiến chỉ đạo điều hành

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn về giao đất đặt Đài truyền thông Duyên hải Kiên Giang

(07:34 | 02/04/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   245_TB-VPsigned_201903291251021500.pdf