Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Biển và Hải đảo

Xem với cỡ chữAA

Kế hoạch công tác tuyên truyền về biển và hải đảo năm 2019

(09:46 | 06/06/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   16-KH-STNMT_20190418030413100.pdf