Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Văn phòng Tỉnh ủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

(13:25 | 29/01/2018)

Ngày 27/01, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy” năm 2017. Cùng tham dự có đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy qua các thời kỳ; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo văn phòng các huyện, thị ủy cùng toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Văn phòng Tỉnh ủy.

 

    Văn phòng Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Tỉnh ủy, trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; tham mưu, đề xuất chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kinh tế-xã hội, nội chính, đối ngoại của cấp ủy; nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ. Trực tiếp quản lý tài sản, tài chính của Tỉnh ủy và các cơ quan, tổ chức đảng thuộc Tỉnh ủy, bảo đảm hậu cần cho hoạt động của cấp ủy; là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo của cấp ủy và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao.

 

    Trước đó, Văn phòng Tỉnh ủy cũng đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; nhận Cờ thi đua của Chính phủ; nhận Cờ thi đua và Bằng khen của Văn phòng Trung ương Đảng.

 

Các đồng chí vinh dự được nhận Kỷ niệm chương: Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy.

 

    Cũng nhân dịp này, 20 đồng chí vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn phòng cấp ủy”.

 

    Với những thành tích đã đạt được, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu, giữ vững đoàn kết thống nhất, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác, phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ; tổ chức và duy trì tốt các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

Quang cảnh hội nghị

 

    * Chiều ngày 26/01, Văn phòng Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Giang Văn Phục - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị.

 

    Theo báo cáo năm 2017, Văn Phòng Tỉnh ủy hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu tổng hợp, biên tập, thẩm định văn bản có bước nâng lên và có nhiều tiến bộ; công tác hành chính, văn thư-lưu trữ, quản trị, cơ yếu-công nghệ thông tin, tài chính có sự cải tiến theo hướng tích cực.

 

    Nhiệm vụ năm 2018 Văn phòng Tỉnh ủy đề ra là: Tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức triển khai thực hiện tốt Chủ đề năm 2018 “Kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và tiếp tục thực hiện cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới”. Đồng thời tham mưu Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Khắc phục những hạn chế đã chỉ ra; nâng lên chất lượng hoạt động của Văn phòng trên tất cả các lĩnh vực; tham mưu kịp thời, có hiệu quả sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị cũng đã phát động kế hoạch thi đua năm 2018 với 3 nhiệm vụ trọng tâm.

 

Trao thưởng cho tập thể và cá nhân.

 

    Với những kết quả đạt được, Văn phòng Tỉnh ủy đã trao tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017./.

 

Hoàng Yến (TN-vanphong.kiengiang.gov.vn)