Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Xây dựng nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Xã Tân Thuận đạt chuẩn nông thôn mới

(10:32 | 07/07/2017)

Sáng ngày 05/7, tại xã Tân Thuận, huyện Vĩnh Thuận, diễn ra lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang công nhận xã Tân Thuận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Huyện Vĩnh Thuận đã có 02/7 xã đạt chuẩn NTM và đang phấn đấu đến cuối năm 2017 có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM.

Đường vào xã nông thôn mới Tân Thuận.

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, xã Tân Thuận đạt 19/19 tiêu chí, tăng 12 tiêu chí so năm 2012. Bộ mặt nông thôn thực sự khởi sắc trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Cuối năm 2016, hộ nghèo toàn xã giảm còn 105 hộ, thu nhập bình quân đầu người đạt 39,3 triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định so với trước; hoạt động hệ thống chính trị chất lượng nâng lên rõ rệt, đội ngũ cán bộ được đào tạo đạt chuẩn 100%; công tác tuyên truyền, triển khai vận động được sự đồng tình ủng hộ của cả hệ thống chính trị chung tay chung sức xây dựng NTM. Tiến hành xây dựng được 22,6 km đường giao thông, 08 cây cầu bê tông nông thôn tổng số tiền gần 17 tỷ đồng, xóa 49 nhà xiêu vẹo trị giá 435 triệu đồng. Đến nay 100% tuyến đường được nhựa hóa, bê tông hóa xã liền ấp, đầu tư 02 trạm bơm phục vụ cho các hợp tác xã hoạt động sản xuất, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân; 99,85% hộ dân có điện sử dụng, 5/5 trường đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất; có 03 câu lạc bộ đờn ca tài tử, 08 sân bóng chuyền, 02 trạm viễn thông phục vụ nhu cầu thông tin cho nhân dân.
Với sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, xã Tân Thuận thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng NTM thời gian qua. Trong thời gian tới, xã Tân Thuận tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đoàn kết thể hiện quyết tâm chính trị cao hơn nữa để tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Tiếp tục phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung đề án xây dựng NTM phù hợp với tình thực tế của địa phương, gắn với sắp xếp, chỉnh trang lại khu dân cư nông thôn, tiến tới xây dựng các khu dân cư kiểu mẫu nhưng vẫn giữ gìn nét đẹp văn hóa làng quê truyền thống. Tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, tạo ra nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, góp phần giảm nghèo bền vững cho người dân. Có giải pháp huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa. Quan tâm nâng cao chất lượng đối với các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cho người dân, nâng cao chất lượng môi trường nông thôn, chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn.
Phát huy những kết quả đạt được, định hướng từ nay đến năm 2020, huyện Vĩnh Thuận đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để người dân hiểu nội dung, phương pháp, cách làm, tự giác tham gia đóng góp trong quá trình xây dựng NTM. Phát động phong trào thi đua xây dựng NTM và xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương. Tiếp tục điều chỉnh đề án xây dựng NTM phù hợp với yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp tên địa bàn huyện… Phấn đấu đến cuối năm 2017, huyện Vĩnh Thuận có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại tăng từ 02 tiêu chí trở lên, phấn đấu đưa huyện Vĩnh Thuận đạt chuẩn NTM vào năm 2020./.

Hoàng Thơ (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)