Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kỷ niệm những ngày lễ lớn

Xem với cỡ chữAA

Kỷ niệm 89 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018) và 42 năm thành lập Công đoàn tỉnh Kiên Giang

(07:15 | 28/07/2018)

Ngày 26/7, tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang tổ chức kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2018) và 42 năm thành lập Công đoàn tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Thanh Việt ôn lại truyền thống 89 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và 42 năm thành lập Công đoàn tỉnh Kiên Giang. Gần 1 thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn Việt Nam là trung tâm đoàn kết của giai cấp công nhân, lao động Việt Nam, góp phần to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước giàu mạnh hôm nay.

 

Trong tiến trình lịch sử đó, Công đoàn tỉnh Kiên Giang thành lập năm 1976 đã trải qua 10 kỳ đại hội. Hoạt động Công đoàn trong tỉnh những năm qua ngày càng đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động. Cụ thể là tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến công nhân, viên chức lao động; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Nhiều phong trào thi đua được công nhân, viên chức lao động tích cực hưởng ứng, tham gia như: “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động,… làm lợi cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, tạo thêm việc làm mới cho người lao động, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 


Khen thưởng các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn phát động.

 

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Thanh Việt, cho biết thực hiện đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn hướng về cơ sở, tập trung xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Tổ chức các hoạt động đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho công nhân với nhiều việc làm cụ thể và ngày càng thiết thực hơn. Thường xuyên tổ chức các hoạt động mới nhằm thu hút đông đảo công nhân, lao động và chủ doanh nghiệp tham gia. Ngày hội Công nhân lao động, Tháng Công nhân hàng năm đã huy động nhiều hơn sự quan tâm, chăm lo, trách nhiệm của hệ thống chính trị, của người sử dụng lao động đối với công nhân, hoạt động công đoàn.

 

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập và duy trì hoạt động quỹ “Mái ấm Công đoàn”, trong 5 năm qua huy động công nhân, viên chức lao động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng góp trên 14 tỷ đồng, giúp hơn 700 gia đình công nhân, viên chức, lao động nghèo gặp khó khăn về nhà ở có được tổ ấm khang trang; biểu dương, tôn vinh hơn 600 công nhân, lao động, doanh nghiệp tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước. Thông qua phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn tổ chức phát động, nhiều dự án công trình trọng điểm của tỉnh được đầu tư thực hiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội sâu sắc, góp phần tích cực vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố tích cực, bằng bàn tay, trí óc và tinh thần lao động hăng say đã góp phần đưa tỉnh Kiên Giang phát triển nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 

“Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam, các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang năng động, sáng tạo hơn nữa, dám nghĩ, dám làm, tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan, vận động, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức lao động, nhân lên sức mạnh đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tăng cường học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội X Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã đề ra” - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh./.

Lê Huy Hải