Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin cần biết

Xem với cỡ chữAA

Lịch làm việc lãnh đạo HĐND - UBND huyện Phú Quốc ngày 11/03/2019

(14:21 | 11/03/2019)

 
 LÃNH ĐẠO HĐND SÁNG CHIỀU
 Phó Chủ tịch
ĐẶNG THỊ ANH ĐÀO
-  Xử lý công việc.  Xử lý công việc.
Phó Chủ tịch
MAI HỮU KÍCH
 Xử lý công việc. -  Xử lý công việc.
LÃNH ĐẠO UBND SÁNG  CHIỀU
Chủ tịch
MAI VĂN HUỲNH
 Làm việc với Tòa án Tỉnh. -  Làm việc với Dự án Chăm sóc sức khỏe Gành Gió.
Phó Chủ tịch
HUỲNH QUANG HƯNG
-  Hội nghị Sơ kết công tác phòng cháy chữa cháy.  -  Làm việc với Dự án Chăm sóc sức khỏe Gành Gió.
Phó Chủ tịch
PHẠM VĂN NGHIỆP
 Xử lý công việc.   Sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh.

TEST