Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kết quả giải ngân, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Xem với cỡ chữAA

Tình hình giải ngân đầu tư công trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (Số liệu tháng 4 năm 2020)

(10:26 | 20/05/2020)

Báo cáo số 819/BC-STP ngày 20/5/2020 của Sở Tư pháp về tình hình giải ngân đầu tư công trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (Số liệu tháng 4 năm 2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   819-BC-STP.signed.pdf