Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kết quả giải ngân, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Xem với cỡ chữAA

Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công đến 15/5/2020

(10:22 | 19/05/2020)

Báo cáo số 720/BC-BQL ngày 19/5/2020 của BQL dự án ĐTXD chuyên ngành dân dụng và công nghiệp về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công đến 15/5/2020

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   720-BC-BQL_1.signed.pdf