Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kết quả giải ngân, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Xem với cỡ chữAA

Tình hình thực hiện vốn đầu tư công đến ngày 14/5/2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

(10:14 | 21/05/2020)

Báo cáo số 191/BC-SNNPTNT ngày 21/5/2020 của Sở NN và PTNT về tình hình thực hiện vốn đầu tư công đến ngày 14/5/2020 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   191-BC-SNNPTNT.signed.pdf