Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kết quả giải ngân, Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo Tình hình giải ngân đầu tư công của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang

(16:36 | 25/03/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   306-SKHDT-20200325-103549.pdf