Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 1383/SYT-NVYD ngày 15/5/2020 của Sở Y tế về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn mới

(10:06 | 19/05/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1383 SYT NVYD.signed.pdf