Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Xem với cỡ chữAA

Theo dõi và xét  nghiệm SARS-CoV-2 cho người bệnh COVID-19 sau khi đủ tiêu chuẩn xuất viện

(10:06 | 01/05/2020)

Công văn số 1256/SYT-NVYD ngày 30/4/2020 của Sở Y tế về việc theo dõi và xét  nghiệm SARS-CoV-2 cho người bệnh COVID-19 sau khi đủ tiêu chuẩn xuất viện

 

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1256 SYT NVYD.signed.pdf