Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Xem với cỡ chữAA

Triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục

(11:47 | 23/04/2020)

Công văn số 1160/SYT-NVYD ngày 23/4/2020 của Sở Y tế về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các cơ sở giáo dục

Xem chi tiết văn bản trong tệp đính kèm

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1160_SYT-NVYD.pdf