Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Xem với cỡ chữAA

Điều chỉnh kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đáp ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

(19:50 | 22/04/2020)

Kế hoạch số 80/KH-BCĐ ngày 21/4/2020 của BCĐ Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và gia súc, gia cầm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 điều chỉnh đáp ứng với từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Xem chi tiết nội dung văn bản trong tệp đính kèm

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   80_KH-BCD.pdf