Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 1133/SYT-NVYD ngày 21/4/2020 của Sở Y tế về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1773/QĐ-BYT của Bộ Y tế

(19:47 | 22/04/2020)

Xem chi tiết nội dung văn bản trong tệp đính kèm

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1133_SYT-NVYD.pdf