Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Xem với cỡ chữAA

Công văn số 2263/VP-KTCN ngày 17/4/2020 về việc tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

(19:40 | 22/04/2020)

Xem chi tiết nội dung văn bản trong tệp đính kèm

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2263_VP-KTCN.pdf