Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo số 1089/BC-BCĐ về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (ngày 17-4-2020) do BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 và gia súc gia cầm ban hành ngày 15-4-2020

(15:47 | 18/04/2020)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1089 BC BCD.signed.pdf