Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh

Xem với cỡ chữAA

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

(15:31 | 12/04/2020)

Báo cáo 1015/BC-SYT về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   1015 BC SYT.pdf