Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh

(13:51 | 18/05/2020)

Một số lĩnh vực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.


Đồng chí Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cho biết tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo tiếp tục tạm dừng các hoạt động đến khi có chủ trương mới gồm lễ hội dân gian, tín ngưỡng, lễ kỷ niệm; hoạt động karaoke, vũ trường (kể cả quán bar có hoạt động vũ trường như sàn nhảy, sân khấu, âm thanh, ánh sáng phục vụ cho hoạt động khiêu vũ, ca  hát…). Các hoạt động thuộc lĩnh vực thể dục, thể thao và không thuộc các hoạt động trên được hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế…
 

Trung Hiếu