Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới

(16:47 | 14/05/2020)

Thực hiện Thông báo số 177/TB-VPCP ngày 08/5/2020 của Văn phòng Chính phủ, Công văn số 638/UBND-VHXH ngày 09/5/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang liên quan về công tác phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới.

 

Các hoạt động lễ hội tiếp tục tạm dừng cho đến khi có chủ trương mới


Ngày 12-5, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 417/SVHTT-VP về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn cụ thể như sau:


Các hoạt động lễ hội (gồm lễ kỷ niệm, lễ hội dân gian, lễ hội tín ngưỡng); hoạt động karaoke, vũ trường (kể cả quán bar có hoạt động vũ trường như: Sàn nhảy, sân khâu, âm thanh, ánh sáng phục vụ cho hoạt động khiêu vũ, ca hát...) tiếp tục tạm dừng cho đến khi có chủ trương mới.


Các hoạt động văn hóa không thuộc các hoạt động trên và các hoạt động thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế.
                                     
 

Huyền Linh