Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19

Xem với cỡ chữAA

Khẩn trương chi hỗ trợ đối tượng ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

(10:52 | 14/05/2020)


Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa chủ trì hội nghị trực tuyến nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thông qua kế hoạch thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

 

Ông Nguyễn Văn Na (bìa trái), ngụ ấp Đặng Văn Do, xã Thạnh Yên (U Minh Thượng) nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.


Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố khẩn trương rà soát 7 nhóm đối tượng hỗ trợ gồm người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động và doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ. Qua rà soát, dự kiến hỗ trợ cho 293.920 người với kinh phí hỗ trợ khoảng 589,63 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ chi trả hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, Sở LĐ-TB&XH đã tiếp nhận các danh sách đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đã thẩm định trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 42/NQ-CP đạt 12/15 huyện, thành phố cho 107.251 người với kinh phí khoảng 113,12 tỷ đồng. 


Trên cơ sở Quyết định số 1000/QĐ-UBND, ngày 22-4-2020 của UBND tỉnh về việc tạm ứng và hỗ trợ kinh phí cho người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng LĐ-TB&XH phối hợp các xã, phường, thị trấn chi hỗ trợ cho người dân. Tính đến ngày 10-5, 7/15 huyện, thành phố thực hiện chi hỗ trợ gồm Tân Hiệp, An Minh, Kiên Lương, Gò Quao, Vĩnh Thuận, Giang Thành và TP. Rạch Giá. Tổng số người dân được chi hỗ trợ 60.369 người, kinh phí khoảng 54,9 tỷ đồng.


Để thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch Nghị quyết 42/NQ-CP, tạo mọi điều kiện cho các nhóm đối tượng được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời gói hỗ trợ ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đỗ Thanh Bình đề nghị Sở LĐ-TB&XH hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong việc rà soát, lập đối tượng và chi trả hỗ trợ cho người dân ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Về dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ đã phân công nhiệm vụ, chức năng cho từng ngành cụ thể, các sở, ngành căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện tốt kế hoạch, giao Sở LĐ-TB&XH tiếp thu ý kiến, bổ sung chỉnh sửa triển khai thực hiện ngay kế hoạch này. Các huyện chưa thực hiện gửi danh sách về Sở LĐ-TB&XH thẩm định trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt, khẩn trương lập danh sách đối tượng hỗ trợ trong tháng 5-2020. Danh sách phải đảm bảo chính xác, đối tượng nào đủ điều kiện, phê duyệt xong thì các địa phương tiến hành hỗ trợ ngay, lưu ý tập trung các đối tượng trong Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Đỗ Thanh Bình đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác giám sát chặt chẽ Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời phản ánh UBND tỉnh, các địa phương. Đề nghị các địa phương triển khai khẩn trương, chặt chẽ việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 đảm bảo đúng đối tượng, thực hiện công khai, minh bạch, không để xảy ra việc trục lợi từ danh sách đối tượng hỗ trợ.


 Ngày 12-5, huyện Hòn Đất chi hỗ trợ hơn 17.000 người thuộc nhóm người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 hơn 16 tỷ đồng. Huyện có 762 người có công với cách mạng được hỗ trợ 500.000 đồng/người/tháng, được hỗ trợ 3 tháng (từ tháng 4 - 6). Cán bộ LĐ-TB&XH các xã, thị trấn chi trực tiếp cho người có công với cách mạng tại ấp, khu phố, đảm bảo giãn cách, tránh tập trung đông người; đối với đối tượng già yếu, cán bộ đến tận nhà cấp phát. 


Đối với nhóm bảo trợ xã hội, huyện có khoảng 4.200 người được hỗ trợ 3 tháng (từ tháng 4 - 6), chi một lần 1,5 triệu đồng/người qua hệ thống bưu điện huyện. Đối với nhóm hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ theo khẩu với khoảng 12.000 người. Mỗi khẩu được hỗ trợ 250.000 đồng/tháng, chi hỗ trợ 3 tháng. Nhóm đối tượng này được UBND xã, thị trấn tổ chức chi trả.


 Đồng chí Lê Tồn Thuận - Huyện ủy viên, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Giang Thành vừa cho biết huyện trao xong tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 9-4-2020 của Chính phủ về biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 cho 1.132 đối tượng với số tiền gần 4,5 tỷ đồng. Trong số 1.132 đối tượng được nhận tiền trợ cấp có 94 người thuộc diện có công với cách mạng được hưởng tổng số tiền 141 triệu đồng. 572 đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng 858 triệu đồng; 466 hộ nghèo, cận nghèo được hưởng gần 3,5 tỷ đồng. 


 Ngày 4-5, UBND tỉnh ban hành quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hà Tiên. Danh sách được phê duyệt gồm có 119 người có công với cách mạng được hưởng hỗ trợ 178,5 triệu đồng; 819 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng hơn 1,2 tỷ đồng và 1.479 hộ nghèo, cận nghèo được hưởng hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng. 


 Từ ngày 7-5 đến nay, huyện Kiên Lương triển khai chi hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Huyện tổ chức chi cho 5.138 đối tượng thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng, thân nhân người có công với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng. Để thực hiện tốt việc chi hỗ trợ, huyện chia thành nhiều đoàn trực tiếp giám sát tại các điểm chi các xã, thị trấn.                               

 

Nhóm Phóng viên