Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Kiên Giang

Xem với cỡ chữAA

Công an tỉnh tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang

(16:02 | 02/07/2020)

Từ ngày 1-7-2020, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Kiên Giang tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang về lĩnh vực con dấu và ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang, số 50-51-52 đường 3 Tháng 2, TP. Rạch Giá.

 

Các lĩnh vực thủ tục hành chính về con dấu gồm: Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi; đăng ký lại mẫu dấu; đăng ký mẫu con dấu mới; đăng ký thêm con dấu và cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận đãng ký mẫu dấu.

 

Các lĩnh vực thủ tục hành chính về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, gồm: Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

 

Việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang là hình thức lựa chọn thứ 2 đối với cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân không muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến (Cổng dịch vụ công tỉnh Kiên Giang).

 

Cổng dịch vụ công tỉnh Kiên Giang là hình thức giải quyết thủ tục hành chính trên internet, cá nhân, đơn vị không cần phải đến tận cơ quan, đơn vị hoặc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang mới được giải quyết hồ sơ và trả kết quả.

 

Bất cứ nơi đâu có internet đều có thể đăng ký hồ sơ và trả kết quả tại nhà nếu sử dụng dịch vụ công ở mức độ 4, tham khảo các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Kiên Giang tại địa chỉ: https://dichvucong.kiengiang.gov.vn

 

Tại trang chủ của Cổng dịch vụ công tỉnh Kiên Giang có clip HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN đầy đủ từ đăng ký đến nộp hồ sơ, trả kết quả tại nhà.


 

Huỳnh Hậu