Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU

Xem với cỡ chữAA

Công văn về việc tập trung thực hiện các giải pháp phòng, chống khai thác IUU

(07:12 | 15/05/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   2695_VP-KTCNsigned_201905150733472500.pdf