Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Các khuyến nghị của EC về chống khai thác hải sản IUU

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại cuộc họp Thường trực Tổ công tác liên ngành 689 tỉnh Kiên Giang

(09:54 | 29/11/2018)

781/TB-VP ngày 27/11/2018: Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn tại cuộc họp Thường trực Tổ công tác liên ngành 689 tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   781_TB-VPsigned_KET LUAN PCT-2018.pdf