Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 151 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2019).

(08:44 | 23/09/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   611_TB-VPsigned_201909230722254380.pdf