Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thanh Bình tại cuộc họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị và thông qua kịch bản khai mạc Lễ hội truyền thống kỷ niệm 151 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực...

(12:48 | 18/09/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   591_TB-VPsigned_201909130458432620.pdf