Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Vũ Hồng tại cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019.

(19:56 | 29/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   577_TB-VPsigned_201908290214352660.pdf