Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người; phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2019...

(14:23 | 21/08/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   550_TB-VPsigned_201908210748353570.pdf