Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Thông báo về việc vận hành thử nghiệm hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang.

(08:28 | 12/07/2019)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kiên Giang

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   454_TB-VPsigned_201907110239289120.pdf