Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Thông báo

Xem với cỡ chữAA

Về việc công bố thông tin tàu cá khai thác bất hợp pháp (lần 2).

(21:38 | 11/07/2019)


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   794-SNNPTNT-CCTSsigned_2019071110443060.pdf