Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn hóa, Thể thao

Xem với cỡ chữAA

Tìm về giá trị văn hóa người Khmer

(15:46 | 11/11/2019)

Đến với Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIII năm 2019 (gọi tắt là ngày hội), người dân, du khách được xem triển lãm tranh, ảnh, hiện vật để hiểu rõ hơn về văn hóa, đời sống sinh hoạt của đồng bào Khmer xưa và nay

 

 

 

ĐA DẠNG HIỆN VẬT TRƯNG BÀY

 

Ngày hội Văn hóa - Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2007 và duy trì đến nay. Ngay lần đầu tổ chức, Bảo tàng tỉnh được phân công phụ trách tổ chức các hoạt động nhằm giữ gìn, phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào Khmer.

 

Hàng năm, Bảo tàng tỉnh phối hợp huyện Gò Quao tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu tranh, ảnh, hiện vật liên quan đến văn hóa, đời sống, sinh hoạt của đồng bào Khmer. Theo đồng chí Nguyễn Quang Khánh - Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh, lúc đầu Bảo tàng tỉnh chủ yếu trưng bày hình ảnh. Đến năm 2009, Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo Bảo tàng tỉnh sưu tầm thêm tư liệu, hiện vật liên quan đến đời sống của đồng bào Khmer để phục vụ công tác trưng bày dịp ngày hội hàng năm để thể hiện rõ nét, sâu sắc hơn đời sống văn hóa, tập tục, nghề truyền thống từ quá khứ đến hiện tại. Qua đó, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Khmer.

 

Từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi năm, Bảo tàng tỉnh trưng bày trên 150 tranh, ảnh, hiện vật phản ánh nhiều lĩnh vực trong đời sống đồng bào Khmer như: Các nông cụ phục vụ sản xuất nông nghiệp như vòng hái, nọc cấy, táo đong lúa…; một số hiện vật về đời sống tâm linh, tín ngưỡng như tượng Phật, bình bát, kinh lá bối… các tranh, ảnh về quá trình phát triển kinh tế nông nghiệp như làm rẫy, trồng rau, chăn nuôi… Đặc biệt, Bảo tàng tỉnh làm hai mô hình thể hiện hai chủ đề chính: Lễ cúng trăng và giã cốm dẹp.

 

Mẹ là người Khmer, cha là người Hoa, em Ngô Phương Thảo - học sinh lớp 6A1, Trường Trung học cơ sở Vĩnh Phước B (Gò Quao) luôn muốn tìm hiểu đời sống văn hóa đồng bào Hoa, Khmer. Ngày hội hàng năm, Thảo được mẹ dẫn đi tham quan nơi triển lãm, giới thiệu tranh, ảnh, hiện vật có liên quan đến văn hóa, đời sống sinh hoạt của đồng bào Khmer do Bảo tàng tỉnh tổ chức. “Em thích nhất là những nông cụ sản xuất nông nghiệp. Được mẹ giải thích mỗi nông cụ để làm gì, cách sử dụng ra sao, em rất thích vì hiểu thêm về đời sống sản xuất nông nghiệp của ông bà, cha mẹ em ngày xưa”, em Thảo nói.

 

GIỮ GÌN LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT ĐẶC SẮC

 

Thời gian gần đây, Bảo tàng tỉnh còn quan tâm, sưu tầm và góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể như các nghi lễ, phong tục, tập quán, loại hình nghệ thuật và nghề truyền thống của đồng bào Khmer.

 

Từ năm 2015 đến nay, hàng năm Bảo tàng tỉnh mời các nghệ nhân đến huyện Gò Quao nhân ngày hội để trình diễn quá trình làm ra sản phẩm của các nghề truyền thống trong đồng bào Khmer như nghề làm gốm của huyện Hòn Đất, các sản phẩm thủ công làm từ cỏ bàng ở Giang Thành.

 

Đồng chí Nguyễn Quang Khánh cho biết: “Năm nay, Bảo tàng tỉnh mời ông Danh Bê, là người dân sinh sống tại huyện Gò Quao vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trình diễn nghệ thuật dù kê phục vụ người dân. Qua đó, vừa gìn giữ, phát huy loại hình nghệ thuật sân khấu truyền thống, đặc sắc của đồng bào Khmer, vừa giới thiệu một nghệ nhân ưu tú là đồng bào Khmer có nhiều đóng góp trong việc giữ gìn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống của dân tộc”.

 

Ông Danh Bê cùng con cháu tích cực luyện tập, chuẩn bị trang phục, đạo cụ… để có tiết mục nghệ thuật đặc sắc biểu diễn phục vụ người dân tham gia ngày hội. “Chúng tôi biểu diễn nghệ thuật dù kê, phục vụ người dân trong ngày 10 và 11-11. Tôi mong có nhiều người đến xem để cảm nhận được giá trị nghệ thuật đặc sắc của dân tộc mình; các thế hệ trẻ có thể tìm hiểu, học hỏi để góp phần gìn giữ, phát huy loại hình nghệ thuật này”, ông Danh Bê chia sẻ.

 

Hoạt động triển lãm, trưng bày, giới thiệu tranh, ảnh, hiện vật về văn hóa, đời sống sinh hoạt của đồng bào Khmer tại ngày hội hàng chục năm qua phát huy hiệu quả, giúp người dân hiểu, trân trọng hơn những giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang.

Khánh Lam