Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn hóa, Thể thao

Xem với cỡ chữAA

Triển khai các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ

(10:25 | 04/07/2019)

Ngày 25-6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019).

Chi đoàn khối đảng Tỉnh ủy và Chi đoàn khối đảng huyện U Minh Thượng thăm và tặng quà cho gia đình thương binh, liệt sĩ - Ảnh: Thúy Huỳnh


Với mục đích tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ưu đãi người có công với cách mạng, thông qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; đẩy mạnh phong trào đền ơn, đáp nghĩa, huy động nguồn lực trong xã hội góp phần thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác chăm sóc người có công với cách mạng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình “Đền ơn đáp nghĩa” để góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần đối với người có công.


Theo đó, Kế hoạch đưa ra các yêu cầu đó là, các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện; đảm bảo đầy đủ các chính sách đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tổ chức các hoạt động mang tính xã hội hóa cao, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành,… và huy động toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân hưởng ứng việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công, tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần động viên tinh thần và nâng cao đời sống các gia đình người có công.


Nhằm đạt hiệu tốt trong công tác tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, các sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, tập trung thực hiện các nội dung về công tác thông tin, tuyên truyền; hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; hoạt động thi đua, khen thưởng.
 

Linh Huyền