Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Giải thể Trường Quân sự tỉnh Kiên Giang và tổ chức lại Trung đoàn bộ binh 893

(11:05 | 04/03/2020)

Ngày 27-02-2020, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 347/BCH-TM thông báo giải thể Trường Quân sự tỉnh Kiên Giang và tổ chức lại Trung đoàn bộ binh 893.

Nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ dân quân tự vệ, dự bị động viên chuyển giao cho Trung đoàn bộ binh 893 phụ trách

 

Theo đó Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông báo kể từ ngày 27-02-2020 Trường Quân sự tỉnh Kiên Giang chính thức giải thể, một số nhiệm vụ trước đây Trường Quân sự tỉnh đảm nhiệm được chuyển giao về các đơn vị khác. Cụ thể:

 

Nhiệm vụ đào tạo sĩ quan dự bị, đào tạo Trung cấp ngành Quân sự cơ sở chuyển giao về Trường Quân sự Quân khu 9 phụ trách.

 

Nhiệm vụ tập huấn, bồi dưỡng cán bộ dân quân tự vệ, dự bị động viên chuyển giao cho Trung đoàn bộ binh 893 phụ trách.

 

Nhiệm vụ bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 9 tổ chức tại Trung đoàn bộ binh 893.

 

Nhiệm vụ liên kết giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên do Phòng Tham mưu – Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách.

Bích Dân