Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Quốc phòng - An ninh

Xem với cỡ chữAA

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác động viên, tuyển quân

(16:20 | 04/02/2020)

Chiều 31-1, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác động viên, tuyển quân, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQP-AN) năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh chủ trì.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Vũ Hồng yêu cầu thời gian tới, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, tuyển quân, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, công tác GDQP-AN; thường xuyên củng cố, kiện toàn hội đồng GDQP-AN, hội đồng NVQS các cấp; phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên hội đồng để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân, GDQP-AN. Các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về NVQS, dự bị động viên, GDQP-AN nhằm làm chuyển biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Phạm Vũ Hồng nhấn mạnh, các địa phương thực hiện chặt chẽ công tác tuyển quân, nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2019, kiên quyết xử lý nghiêm những vụ việc tiêu cực, chủ quan, không thực hiện đúng quy định trong công tác tuyển quân. Tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu công tác xây dựng lực lượng dự bị động viên, tuyển quân, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, công tác GDQP-AN ở từng cấp, từng ngành...

 

Năm 2019, các địa phương trong tỉnh chủ động tổ chức sắp xếp quân nhân dự bị, ổn định biên chế; tổ chức, sắp xếp biên chế vào đơn vị dự bị động viên đạt trên 96% so với chỉ tiêu. Về công tác tuyển quân, năm 2019, toàn tỉnh tuyển và giao 1.200 công dân thực hiện NVQS, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó đảng viên 46 công dân; tuyển 355 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu…

 

Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ giao tuyển quân năm 2020 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tuyển 1.251 công dân, trong đó có 1 nữ; Công an tỉnh tuyển 193 công dân; giao quân ngày 13-2-2020. Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen 35 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề thực hiện công tác động viên, tuyển quân năm 2019; tặng bằng khen 29 tập thể, 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề công tác GDQP-AN năm 2019.

THU OANH