Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Kinh tế - Xã hội

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị trực tuyến Tổng kết Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”

(11:04 | 28/11/2016)

Ngày 25/11/2016, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp”. Hội nghị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì. Tại điểm cầu tỉnh Kiên Giang do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Văn Huỳnh chủ trì.

GiamdinhTP-B.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Kiên Giang.

    Qua 5 năm thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” đạt được những kết quả cơ bản như:
    Thể chế về giám định tư pháp đã cơ bản được hoàn thiện với việc ban hành Luật Giám định Tư pháp năm 2012 và 36 văn bản của Chính phủ, các bộ, ngành hướng dẫn thực hiện nhiều nội dung quan trọng của công tác giám định tư pháp;
     Hệ thống tổ chức giám định tư pháp tiếp tục được củng cố, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn về giám định tư pháp; tại một số địa phương đã đầu tư xây dựng trụ sở và bổ sung, hỗ trợ kinh phí mua sắm các trang thiết bị giám định giá trị nhiều tỷ đồng bảo đảm điều kiện thực hiện công tác giám định tại địa phương;
    Đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định viên theo vụ việc có sự phát triển ngày càng nhanh cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn tốt nghiệp đại học trở lên, có phẩm chất đạo đức tốt, được bồi dưỡng nghiệp vụ giám định, kiến thức pháp lý cần thiết,…
    Bên cạnh những kết quả đạt được các bộ, ngành và địa phương cũng trình bày những khó khăn vướng mắc mà đơn vị, địa phương mình gặp phải chủ yếu xoay quanh khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ giám định viên trên nhiều lĩnh vực còn thiếu đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng, môi trường,...
    Vì vậy các bộ, ngành và địa phương cũng đã đề xuất nhiều biện pháp kiến nghị để tăng cường tháo gỡ những khó khăn hiện tại./.

Kim Định (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn/)